Responsive brand model®

Het responsive brand model is een leidraad bij het ontwikkelen van merken die flexibel zijn en daadkrachtig kunnen reageren op relevante ontwikkelingen. Door het model worden doeltreffende merkstrategieën en sterke identiteiten gecreëerd voor merken. Door het model door te lopen worden merken gecreëerd waarvoor mensen in de rij (blijven) staan. Elke dag opnieuw…

1. De analyse

In de eerste fase wordt het merk geanalyseerd. Wat doet het merk om in te spelen op de huidige ontwikkelingen. Waar liggen de mogelijkheden om de klant in de rij te houden. Waarmee kan geïnspireerd worden om de rij langer te maken.

2. Strategie

Als bekend is waar de mogelijkheden liggen kan de strategie bepaald worden om de rij te laten groeien en huidige klanten te houden. Met een strategie wordt een lijn uitgezet om van het merk een Responsive Love Brand te maken.

3. Concept

Zodra uitgestippeld is waar de wachtrij langs gaat lopen. Kan het concept ontwikkeld worden. Het concept dat gaat inspireren en daadkrachtig gaat reageren op de relevante ontwikkelingen. Met creatieve oplossingen en inspirerende identiteiten worden concepten gecreëerd.

4. Realisatie

In de laatste stap voordat de cyclus weer begint wordt het plan uitgevoerd. Het Responsive Love Brand wordt werkelijkheid. Een sterke identiteit staat, er kan daadkrachtig gereageerd worden op relevante ontwikkelingen. Open de wachtrij en inspireer klanten in de rij te gaan staan.

5. Responsive

In de laatste stap voordat de cyclus weer begint wordt het plan uitgevoerd. Het Responsive Love Brand wordt werkelijkheid. Een sterke identiteit staat, er kan daadkrachtig gereageerd worden op relevante ontwikkelingen. Open de wachtrij en inspireer klanten in de rij te gaan staan.